Vanaf 2017 heeft Buro-Wijs een samenwerking met ThiemeMeulenhoff, waarbij Buro-Wijs onder andere lesbrieven aanlevert voor het MBO. Ook u kunt gebruik maken van deze lesbrieven voor uw lessen. Via onderstaande link kunt u de lesbrieven downloaden.

https://www.thiememeulenhoff.nl/mbo/het-nieuwe-mbo/gratis-lesbrieven.