Schrijf alle namen van de kinderen uit de klas op briefjes. Doe die briefjes in een grote pot. Alle kinderen trekken een ‘lootje’ met daarop de naam van een klasgenootje. Dat is hun geheime vriendje. Dit geheime vriendje gaan ze (zonder te verklappen) de hele week (zo subtiel mogelijk) complimenten geven. Aan het eind van de week mogen de kinderen raden wie ze denken dat hun ‘geheime vriendje’ de afgelopen week was.

Leuk gevolg: doordat de kinderen onopvallend willen blijven, geven ze als dekmantel veel meer kinderen complimenten dan alleen hun geheime vriendje! Dit zorgt voor een hele fijne, gezellige sfeer in de laatste weken van het jaar! Veel plezier!