Doelgroep: 3 t/m 8
Tijd: 20 minuten
Doel: de leerlingen leren snel hoofdrekenen en rekenen met even en oneven.

Bewegend rekenen maakt het extra leuk!

Zorg dat je een aantal sommen op papier hebt staan voor jezelf die passen bij de leerlingen uit je groep. Verdeel de kinderen in 2 groepen en zet ze 2 aan 2 op de middenlijn van de gymzaal (of een ander veldje). Naast de middenlijn zet je pionnen op een lijn aan beide kanten van de middenlijn. Dit is het vak waarin getikt mag worden. De ene kant van de groep zijn de leerlingen die de oneven getallen zijn en de andere kant van de groep zijn de even getallen. Als leerkracht lees je een som voor die de leerlingen in hun hoofd uitrekenen. Is het antwoord van de som een even getal, dan zijn de even getalkinderen de baas en mogen ze de oneven getalkinderen aftikken in het vak. Achter de pionnenlijn zijn de oneven getalkinderen veilig.

Kinderen die afgetikt zijn, kunnen aan de kant gaan zitten. Een andere mogelijkheid is dat kinderen die afgetikt worden vanaf dat moment bij de tegenpartij horen. Dan kunnen ze toch mee blijven spelen.

Wanneer alle kinderen veilig zijn achter de pionnenlijn of zijn getikt, gaat de leerkracht door met de volgende som. De kinderen komen dan weer in de rij staan. Het spel is afgelopen wanneer er géén kinderen meer in het team van even/oneven zitten (dus iedereen af is).